Salgsbetingelser

Vilkår og betingelser

Ved å handle i nettbutikken vår bekrefter du herved betingelsene nedenfor.

Betaling
Alle varer selges netto pr. 15 dager, eller mot forhåndsbetaling dersom Wenstøp AS krever dette. Wenstøp AS forbeholder seg eiendomsretten til alle leverte varer inntil de er riktig betalt.

Forsendelse
Vi sender varene med våre faste transportører. Frakten forskutteres av Wenstøp AS og belastes kunden ved fakturering. Frakter opplyst i nettbutikk og på ordrebekreftelse er estimert. Korrekt frakt vil fremkomme på faktura. Minste frakt er kr. 147,00

Leveringstid
Er leveringstid opplyst i dager gjelder dette arbeidsdager fra akseptert korrektur/ordrebekreftelse. I forbindelse med ferie og høytidsdager kan leveringstiden bli forlenget. Med leveringstid/dato menes avsendingsdato fra vårt lager. Ved ekspress levering (innen 24 timer) må bestillingen være mottatt før kl.11:00.

Priser, m.m
Alle pris er i NOK og er uten frakt og mva. Siste prisliste gjelder. Levert antall kan avvike fra bestilt antall for å tilpasse leveringen til standard pakningsstørrelse, samt på produkter som leveres med påtrykket logo/tekst, med inntil 20%.

Klisjé
På alle varer som belastes med "klisjé" er dette å betrakte som en startpris. Klisjé inkluderer et utkast til trykkbilde laget på grunnlag av informasjon mottatt fra kunden. Rentegning er ikke inkludert. Har vi gjort feil i utkastet endres dette gratis av oss. Ved senere bestilling av samme vare med samme trykk belastes normalt ingen klisjé. Enkelte varer kan bli belastet med klisjé/startkostnad hver gang, selv om det ikke skal være noen endring i trykket, dette kommer da av at vi blir belastet dette fra vår leverandør. Klisjé oppbevares hos oss i 3 år fra ordredato. Klisjé kostnaden vil variere avhengig av produkt og trykk, (normalt kr. 390,- for 1 farge trykk + kr. 95,- pr. ekstra farge). Kontakt oss dersom du ønsker mer info før bestilling.

Reklamasjon/Retur
Reklamasjoner må framsettes innen 8 dager fra varen er mottatt. Ved transportskader må skaden anmerkes på fraktbrevet ved varemottak. Krav som følge av transportskader må framsettes via oss mot transportøren. Wenstøp AS ansvar er begrenset til verdien av de leverte varer. Retur av varer kun etter avtale. Disse godskrives normalt med 85% av fakturert pris. Varer med kundens påtrykk kan normalt ikke returneres.


Vi tar forbehold mot feil og utelatelser, samt forsinkelser som vi ikke er herre over.